I NOSTRI TOUR

GEO-MINING HISTORICAL AND ENVIRONMENTAL PARK

Excursion to Porto Flavia mine - Masua - Buggerru

Year round

1

day